28.
SEPTEMBER
štvrtok
Sociálne služby po novele v praxi
a pripravované zmeny
Lektorka: Ing. Mária Filipová
Prihláška »
Viac info »

5.
OKTÓBER
štvrtok
Mzdová a personálna agenda 2017/2018
Lektorka: Ing. Zuzana Cingelová
Prihláška »
Viac info »

19.
OKTÓBER
štvrtok
Matričná agenda
Lektorky: JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová
Prihláška »
Viac info »

26.
OKTÓBER
štvrtok
Miestne dane a poplatky
Lektorka: Ing. Irena Ištoková
Prihláška »
Viac info »