29.
SEPTEMBER
štvrtok
Mzdová a personálna agenda v roku 2016
Lektorka: Ing. Zuzana Cingelová
Prihláška »
Viac info »

13.
OKTÓBER
štvrtok
Matričná agenda
Lektorky: JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová
Prihláška »
Viac info »

20.
OKTÓBER
štvrtok
Nový zákon o odpadoch
a jeho vykonávacie predpisy v praxi
Lektorka: Ing. Marta Gojdičová
Prihláška »
Viac info »